Tracebrand Solutions

Profesjonalne usługi dla producentów i dystrybutorów światowych marek

Chronimy wartość Twojej marki

Twoja satysfakcja – nasz sukces

Geschiedenis

2006

W 2006 roku założono firmę Tracebrand Solutions, której celem jest świadczenie usług producentom i oficjalnym dystrybutorom światowych marek konsumenckich.
Firma powstała z połączenia multidyscyplinarnej grupy specjalistów pochodzących z różnych wiodących międzynarodowych firm z sektora FMCG.

2008

Tracebrand Solutions podpisuje kilka umów na dostawy z organizacjami międzynarodowymi (umowy rządowe, organizacje pozarządowe, dystrybucja zaopatrzenia statków w portach). Umacnia to pozycję firmy jako partnera handlowego zapewniającego dystrybucję dóbr konsumenckich przez alternatywne kanały, na innych kontynentach oraz dla firm z delegowanymi pracownikami.

2012

Tracebrand Solutions podpisuje umowy z różnymi producentami na wyłączną dystrybucję marek dotychczas niezastosowanymi kanałami. Bierze również udział we wprowadzaniu hiszpańskich marek na rynek sklepów wolnocłowych.

2014

Tracebrand rozwija swoją jednostkę operacyjną w Hiszpanii przez powiększenie magazynów. Podpisuje również dwie umowy o wspólnym przedsięwzięciu – z holenderską i polską firmą logistyczną – w celu polepszenia usług świadczonych na rynku europejskim.

Obecnie

Globalny charakter organizacji oraz pracy naszego zespołu ekspertów w każdej kategorii podkreślają umowy dostawy na 5 kontynentach. Niedługo zostaną otwarte nowe oddziały.

Dane liczbowe
0
Sprzedane produkty
0
Zarządzane marki
0
Państwa z regularną sprzedażą
0
Kontynenty – obecność handlowa
0
metrów2 powierzchni magazynów logistycznych w Hiszpanii

Zespół Tracebrand doskonale zna potrzeby i problemy naszego sektora. To ważny partner naszej firmy.

Dyrektor finansowy międzynarodowej firmy produkującej napoje

W przeciągu kilku lat korzystania z usług firmy Tracebrand nigdy nie powstał konflikt z pozostałymi dystrybutorami lub jednostkami sprzedaży w innych krajach.

Dyrektor ds. sprzedaży międzynarodowej firmy kosmetycznej

Logistyka

Dysponujemy magazynami logistycznymi o powierzchni 5000m2, które służą do przyjmowania, obsługiwania i wysyłania partii produktów zgodnie z instrukcjami producenta.

Korzystamy z najbardziej zaawansowanych systemów zarządzania, aby zapewnić odpowiednią kontrolę oraz śledzenie partii produktów. W tym celu używamy wewnętrznego systemu identyfikacji i kodyfikacji, który umożliwia nam monitorowanie całego procesu logistycznego w łańcuchu dostaw.


Jesteśmy ekspertami w dziedzinie kompleksowego zarządzania i tranzytu towarów w specjalnym reżimie celnym, jak np. sprzedaż w składach podatkowych, celnych, składach innych niż celne, tymczasowych składach celnych i w budynkach zatwierdzonych do eksportu towarów (DF, DAP, DDA, ADT i LAME).


Jako globalny operator z doświadczeniem w dziedzinie łańcucha dostaw firma Tracebrand Solutions opracowała wiele narzędzi do zarządzania wysyłkami na całym świecie i śledzenia ich. Narzędzia te udostępniamy producentom w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami handlowymi.

Inne usługi

Zmiana oznakowania produktów w innych językach

Logistyka zwrotów i zarządzanie zwrotami

Obsługa promocyjnych pakietów i ekspozycji

Ponowne opakowanie produktu z użyciem neutralnego opakowania

Zmiana etykiet RFID w celu śledzenia partii produktów

Projekty logistyczne on-line i wprowadzenie na rynki elektroniczne